”Эх сурвалжтай яриа” нэвтрүүлэгт орсон Э.Цэрэндолгорын ярилцлага